گزارش تصویری

سومین جلسه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان

‍ ‍ به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: روز دوشنبه ۱۳ خرداد، سومین جلسه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان در اداره کل با حضور دکتر محبی مدیرکل استاندارد استان، طاهره افسری معاون استاندارد سازی و آموزش و سایر اعضا برگزار گردید۔
در این جلسه با صدور ۴ و تمدید ۳ پروانه موافقت گردید.
طاهره افسری: با اشاره به این که مدیران کنترل کیفیت، نمایندگان اداره کل استاندارد استان در واحدهای تولیدی و خدماتی هستند وظیفه حضور تمام وقت و انجام بازرسی و کنترل مواد اولیه، محصول حین تولید، محصول نهایی و شرایط نگهداری در تمام مراحل تولید را به عهده دارند، افزود: یکی از الزامات دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد توسط واحد تولیدی یا خدماتی، بکارگیری مدیر کنترل کیفیت مورد تایید استاندارد است و هر واحد تولیدی برای هر شیفت کاری خود ملزم به بکارگیری یک نفر مدیر کنترل کیفیت است.

 سومین جلسه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان
1401/4/14 سه‌شنبه