گزارش تصویری

بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی در 12 ماهه سال 1395 در سیستان و بلوچستان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در طی 12 ماهه سال 1395 تعداد 14843 فقره بازدید فنی و بازرسی از واحدهای تولیدی خدماتی و آزمایشگاههای همکار در استان بعمل آمد و 4821 مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه و توزیع کالای تحت پوشش انجام، که این اقدامات منجر به صدور 29 پروانه کاربرد علامت استاندارد جدید، تمدید 12 پروانه کاربرد علامت استاندارد و تعلیق و ابطال 7 پروانه کاربرد علامت استاندارد بدلیل عدم استمرار کیفیت و عدم دست یافتن به شرایط کیفی لازم گردید. و در همین راستا تعداد 27 تذکر به واحدهای متخلف داده شده است. 

بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی در 12 ماهه سال 1395 در سیستان و بلوچستان
1396/1/23 چهارشنبه