گزارش تصویری

نظارت بر کیفیت شیر مدارس در سیستان و بلوچستان

در راستای نظارت بر کیفیت شیر توزیع شده در مدارس شهرستان زابل در آذر و دی ماه سال جاری انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان:
مهندس سرگزی رئیس اداره استاندارد شهرستان زابل گفت: در راستای نظارت بر کیفیت شیر توزیع شده در مدارس شهرستان زابل در آذر و دی ماه سال جاری انجام گردید. مهندس سرگزی افزود: شش مرحله بازرسی و نمونه برداری از مدارس و واحدهای تولید شیر مدارس صورت گرفته و پس از انجام آزمون­های مربوطه نتایج جهت اطلاع به آموزش و پرورش ارسال گردید.

نظارت بر کیفیت شیر مدارس در سیستان و بلوچستان
1394/11/6 سه‌شنبه