گزارش تصویری

توقیف ترازوهای غیر استاندارد وارداتی در سیستان و بلوچستان

در بازدید و نظارت کارشناسان بر مراکز عرضه و توزیع انواع وسایل توزین و سنجش در زاهدان، ترازوهای وارداتی بدون برچسب ، علائم و یا تائیدیه مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاسه

اسماعیل عاقلی، مدیرکل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت: در بازدید و نظارت کارشناسان بر مراکز عرضه و توزیع انواع وسایل توزین و سنجش در زاهدان، ترازوهای وارداتی بدون برچسب ، علائم و یا تائیدیه مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها با علامت تجارتی ACS-Digital price Electronic scale- Dahongying، مشاهده و توقیف شد .

وی افزود: برای عرضه کنندگان 32 ترازوی غیر استاندارد با ظرفیت توزین 10 تا 40 کیلوگرم پرونده حقوقی تشکیل شد .       

توقیف ترازوهای غیر استاندارد وارداتی در سیستان و بلوچستان
1396/8/24 چهارشنبه