گزارش تصویری

پیام معاون اجرایی رییس جمهور به مناسبت روز استاندارد

بسم الله الرحمن الرحیم خـدای را شاکرم که فـرصتی را فـراهم ساخت تا بار دیگـر در روز جهـانی استاندارد با دست اندرکاران عرصـه تولیـد و تجارت از منظر استاندارد که زیرساخت منطق تجارت و صنعت است سخن بگویم. بر اساس طبیعت همه ما انسانها فطرتاً برمبنای سرشت خود که با اصول خلقت، سازگار و منطبق است عمل میکنیم و همانگونه که میدانیم اساس خلقت از ظریفترین اصـول که همانا ظرافتهای صنع ذات اقدس الهی است برخوردار بوده و باید گفت چارچوبی متوازن و سازگار با دنیای بشریت است، لذا آنچه در اطراف ما روی میدهد اگر با اصول و رویکردهای سازگار با سرشت ما همسو نباشد، محکوم به فناست. خوشبختانه منطق بکارگرفته شده در استانداردسازی، منطق منبعث از رویکردهای فطری بشر است که با حس صیانت ذات قرین است و دورشدن از این رویکرد، دورشدن از فطرت است. پیامبر مکرم اسلام نیز بر این معنا تأکید داشته اند، روایتی صحیح از حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) نقل شده است که فرموده اند: رَحِمَ اللَّهُ اِمرَأً عَمِلَ عَمَلاً فَاَتقَنَه رحمت خدا بر کسی که کار را همراه با اتقان وصحت ومحکم کاری انجام می دهد در کار صنعتی، در کار کشاورزی، و در فعالیتهای گوناگون مهندسی

بسم الله الرحمن الرحیم

خـدای را شاکرم که فـرصتی را فـراهم ساخت تا بار دیگـر در روز جهـانی استاندارد با دست اندرکاران عرصـه تولیـد و تجارت از منظر استاندارد که زیرساخت منطق تجارت و صنعت است سخن بگویم. بر اساس طبیعت همه ما انسانها فطرتاً برمبنای سرشت خود که با اصول خلقت، سازگار و منطبق است عمل میکنیم و همانگونه که میدانیم اساس خلقت از ظریفترین اصـول که همانا ظرافتهای صنع ذات اقدس الهی است برخوردار بوده و باید گفت چارچوبی متوازن و سازگار با دنیای  بشریت است، لذا آنچه در اطراف ما روی میدهد اگر با اصول و رویکردهای سازگار با سرشت ما همسو نباشد، محکوم به فناست. خوشبختانه منطق بکارگرفته شده در استانداردسازی، منطق منبعث از رویکردهای فطری بشر است که با حس صیانت ذات قرین است و دورشدن از این رویکرد، دورشدن از فطرت است. پیامبر مکرم اسلام نیز بر این معنا تأکید داشته اند، روایتی صحیح از حضرت ختمی مرتبت  محمد مصطفی (ص) نقل شده است که فرموده اند: "رَحِمَ اللَّهُ اِمرَأً عَمِلَ عَمَلاً فَاَتقَنَه"  "رحمت خدا بر کسی که کار را همراه با اتقان وصحت ومحکم کاری انجام می دهد " در کار صنعتی، در کار کشاورزی، و در فعالیتهای  گوناگون مهندسی و ساخت و رفتار وعمل، وقتی کاری متقن بود و درانجامش معیارها واصول صحیح همراه با اتقان و محکم‌کاری رعایت شد، محصولْ تمیز و محکم از آب درمی‌آید. به یک معنا کار استاندارد چنین کاریست. به خاطر داریم هرجا کاری اصولی و محکم و استوار صورت میگیرد، بارزترین شاخصه این استواری، در نمادهای استاندارد متجلی میشود  و هرجا نقص و خلا وجود دارد، خروج از اصول استانداردها در آن بارز و مشهود است، لذا عمل همراه با رعایت اصول استاندارد هم اکسیر دوام وحیات تولید کالا یا خدمات و یا ارائه و تجارت آنهاست و نیز در فرهنگ و آکسیومها واصول موضوعه دینی و اخلاقی ما عبادت محسوب میگردد. برخود فرض میدانم روز جهانی استاندارد را به تمامی تلاشگران عرصه تولید کالا و خدمت و همچنین خانواده بزرگ استاندارد تبریک گفته و آرزو نمایم مفهوم عمیق استاندارد در جامعه ایرانی روز به روز آشکارتر شود.

محمد شریعتمداری
معاون اجرایی رئیس جمهور

پیام معاون اجرایی رییس جمهور به مناسبت روز استاندارد
1395/7/29 پنجشنبه