گزارش تصویری

ابراز همدردی

« بشارت دهید به مومنین و صابرین زمانیکه مصیبتی بر شما فرود می آید صبر و شکیبایی پیشه کنید و بگویید بازگشت همه به سوی اوست»
پس خاضعانه و خاشعانه سر تسلیم به آستانش فرود می آوریم.
جناب آقای محسن سراوانی
معاون محترم منابع انسانی و امور پشتیبانی

با نهایت تاسف و تاثر در گذشت مادر همسر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت و تعذیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.
                                                                                                                                   مدیرکل و کارکنان اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان

ابراز همدردی
1400/9/22 دوشنبه