گزارش تصویری

274 مورد نمونه کالای وارداتی در شهریورماه در شهرستان چابهار مورد بررسی، ارزیابی و آزمون قرار گرفتند

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد آقای عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در طی شهریور ماه سالجاری تعداد 274 نمونه کالای وارداتی شامل : انواع لوازم خانگی، پارچه، شکر، نمایشگر، خودروی سواری، برنج، دستگاه پخش DVD و ... مربوط به 90 فقره اظهار نامه که از طریق گمرک چابهار ارسال و پس از آزمون گواهی انطباق صادر گردید و همچنین در طی این مدت 45 مورد بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی و 27 مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی شهرستان چابهار بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد آقای عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در طی شهریور ماه سالجاری تعداد 274 نمونه کالای وارداتی شامل : انواع لوازم خانگی، پارچه، شکر، نمایشگر، خودروی سواری، برنج، دستگاه پخش DVD و ... مربوط به 90 فقره اظهار نامه که از طریق گمرک چابهار ارسال و پس از آزمون گواهی انطباق صادر گردید و همچنین در طی این مدت 45 مورد بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی و 27 مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی شهرستان چابهار بعمل آمد.

274 مورد نمونه کالای وارداتی در شهریورماه در شهرستان چابهار مورد بررسی، ارزیابی و آزمون قرار گرفتند
1395/7/11 یکشنبه