گزارش تصویری

نامگذاری بلوار و میدان به نام استاندارد در زابل

به مناسبت روز جهاني استاندارد و با تاييد شوراي شهر و كميته معابر زابل، نامگذاري بلوار و میدان به نام « استاندارد » انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسحاق ابراهیم زاده رئیس اداره استاندارد شهرستان زابل گفت: در زمینه استانداردسازی کالاها، نقش فرهنگ سازی و سوق دادن مردم به سمت مصرف کالاهای با کیفیت و استاندارد بسیار مهم و برجسته است.
 وی گفت: در همین راستا و در جهت ترویج فرهنگ استاندارد، با پیگیری ها و مساعدت شوراي شهر و فرمانداري شهرستان، مجوز اين نامگذاری اخذ گردید۔ اسحاق ابراهیم زاده تصریح کرد: این بلوار و میدان پر تردد در جلوی اداره استاندارد قرار دارد.
وی عنوان کرد: امیدواریم این کار باعث آگاهی و توجه بیشتر مردم به استاندارد شود۔

نامگذاری بلوار و میدان به نام استاندارد در زابل
1400/8/1 شنبه