گزارش تصویری

تقدیر از رئیس و کارشناس اداره اندازه شناسی

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: دکتر محبی مدیرکدل استاندارد استان از رئیس و کارشناس اداره اندازه شناسی این اداره کل تقدیر نمود۔ بمناسبت روز جهانی اندازه شناسی، دکتر محبی با اهدا لوح تقدیر از تلاش های رئیس و کارشناس اداره اندازه شناسی سیستان و بلوچستان
 در راستای اجرای وظایف سازمانی در حوزه اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها  تقدیر نمود.

تقدیر از رئیس و کارشناس اداره اندازه شناسی
1400/3/12 چهارشنبه