گزارش تصویری

متن تقدیر و تشکر خانواده مرحوم کلانتری از مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان

متن تقدیر و تشکر خانواده مرحوم کلانتری از مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان

متن تقدیر و تشکر خانواده مرحوم کلانتری از مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان
1399/6/15 شنبه