گزارش تصویری

جلسه بررسی شرایط و میزان پیشرفت شروع به کار شرکت بازرسی و آزمایشگاه پارس لیان اروند

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز شنبه یکم آذر ماه، جلسه بررسی شرایط و میزان پیشرفت شروع به کار شرکت بازرسی و آزمایشگاه پارس لیان اروند مبنی بر استقرار در مرز میرجاوه و تعیین تعرفه نمونه برداری، بازرسی و آزمایشگاهی طبق تعرفه مصوب با حضور مدیر کل لستاندارد استان، معاون منابع انسانی و پشتیبانی، روسای ادارات امور آزمایشگاه ها، تایید صلاحیت، صادرات و واردات، اجرای استاندارد و حراست استان تشکیل گردید. 
طی این جلسه تعرفه کارمزد بازرسی، نمونه برداری و آزمایشگاهی طبق ساعت کارشناسی مقرر شده سازمان ملی استاندارد ایران تعیین گردید.

جلسه بررسی شرایط و میزان پیشرفت شروع به کار شرکت بازرسی و آزمایشگاه پارس لیان اروند
1399/9/1 شنبه