گزارش تصویری

 مرکز استاندارد و صدور نشان حلال راه اندازی می شود

🔸  مرکز استاندارد و صدور نشان حلال راه اندازی می شود

 غلامرضا شریعتی، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در حکمی، علیرضا خاکی فیروز، مشاور در امور فنی را با حفظ مسئولیت فعلی، مسئول راه اندازی مرکز استاندارد و صدور نشان حلال در کشور کرد. شریعتی در این حکم تاکید کرده است که با هماهنگی و نظارت حضرت آیت‌الله احمد مبلغی، فقیه مجتهد متجزی در امور حلال، برای توسعه این حوزه موفق باشید.

 مرکز استاندارد و صدور نشان حلال راه اندازی می شود
1400/4/28 دوشنبه