گزارش تصویری

دیدار مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با مدیرکل استاندارد استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز دو شنبه مورخ 19 خرداد دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان با دکتر غزنوی مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در محل این اداره کل با حضور دکتر کیخایی مشاور مدیر کل استاندارد استان دیدار و گفتگو نمود. در ابتدا دکتر محبی ضمن خیر مقدم و ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه، بر اهمیت موضوع همکاری های دو جانبه با دانشگاه علوم پزشکی، جایگاه و اهمیت استاندارد در حوزه بهداشت و درمان تاکید گردید. و با توجه به راه اندازی مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی ضرورت استفاده از این ظرفیت برای همکاری با استاندارد در تدوین استانداردهای مرتبط و مشارکت در سندهای TC و کمیته مهندسی پزشکی مجموعه می تواند نقش موثری ایفا نماید. دکتر غزنوی ضمن دعوت از مدیر کل و معاونین مجموعه استاندارد برای بازدید از مرکز رشد خواستار حضور نمایندگان استاندارد در این مرکز و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با استاندارد برای معاونین آن مجموعه شد. در پایان مقرر گردید این بازدید در اسرع وقت انجام و همکاری و تعامل پیرامون مباحث کاری مشترک بصورت ویژه در دستور کار قرار و استمرار یابد.

دیدار مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با مدیرکل استاندارد استان
1399/3/22 پنجشنبه