گزارش تصویری

برگزاری دوره آموزش آشنایی با ساختار استانداردهای ملی و شیوه نگارش استاندارد ملی شماره 5 در سیستان و بلوچستان

مهندس شهرکی معاونت استاندارد سازی و آموزش اداره کل گفت: دوره آموزشی آشنایی با ساختار استانداردهای ملی و شیوه نگارش ( استاندارد ملی شماره 5- تجدید نظر چهارم ) در تاریخ 13و 14/8/94 بمدت 16 ساعت در این اداره کل توسط سرکار خانم مهندسی مهوش سیفی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان: مهندس شهرکی معاونت استاندارد سازی و آموزش اداره کل گفت: دوره آموزشی آشنایی با ساختار استانداردهای ملی و شیوه نگارش ( استاندارد ملی شماره 5- تجدید نظر چهارم ) در تاریخ 13و 14/8/94 بمدت 16 ساعت در این اداره کل توسط سرکار خانم مهندسی مهوش سیفی برگزار گردید.

مهندس شهرکی افزود: دوره مذکور بمنظور آشنایی کارشناسان استاندارد، کارشناسان این اداره کل،  آزمایشگاههای همکار، مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی، اساتید و دانشجویان دانشگاههای سراسر استان با ساختار استانداردهای ملی و شیوه نگارش (استاندارد ملی شماره 5- تجدید نظر چهارم) آشنا شدند.

برگزاری دوره آموزش آشنایی با ساختار استانداردهای ملی و شیوه نگارش استاندارد ملی شماره 5 در سیستان و بلوچستان
1394/8/23 شنبه