گزارش تصویری

دوره آموزشي آشنايي با استانداردهاي معيار مصرف انرژي در سیستان و بلوچستان

دوره آموزشي آشنايي با استانداردهاي معيار مصرف انرژي در سیستان و بلوچستان

اسماعیل عاقلی، مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت: دوره آموزشي آشنايي با استانداردهاي معيار مصرف انرژي در راستاي پروژه هاي اقتصاد مقاومتي، پروژه استقرار استانداردهاي كاهش مصرف انرژي در لوازم خانگي برگزار شد .

وی افزود: دوره آموزشي آشنايي با استانداردهاي معيار مصرف انرژي برای كارشناسان دستگاههاي اجرايي، اساتيد دانشگاهها، كارشناسان آزمايشگاه هاي همكار، مديران كنترل كيفيت واحدهاي توليدي و خدماتي، شركت هاي بازرسي همكار استاندارد  و كارشناسان ایناداره كل برگزار شد .

دوره آموزشي آشنايي با استانداردهاي معيار مصرف انرژي در سیستان و بلوچستان
1396/9/29 چهارشنبه