گزارش تصویری

بازدید و نظارت از جایگاه های عرضه سوخت مایع در زاهدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: معاون ارزیابی انطباق اداره کل گفت: در روز سه شنبه 5 فرودین امسال گشت مشترک اداره کل استاندارد استان به اتفاق شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان و سازمان بازرسی اجرا گردید. مسعود فیروزی افزود: اين بازرسي با هدف نظارت و كنترل هر چه مطلوب تر نازل هاي عرضه سوخت مايع شهرستان زاهدان انجام گردید.
وی ابراز داشت: صحت عملكرد نازل هاي عرضه سوخت مايع يكي از وظايف قانوني سازمان ملي استاندارد ايران است و سالانه نيز بايد صحت عملكرد اين نازل ها مورد بررسي قرار گيرد. وی خاطر نشان کرد: در این بازرسی از تعداد 4 جایگاه عرضه بنزین بازدید و 7 نازل مورد آزمون قرار گرفت که صحت همگی آنها مورد تایید می باشد.

 

 بازدید و نظارت از جایگاه های عرضه سوخت مایع در زاهدان
1399/1/7 پنجشنبه