گزارش تصویری

اجرای طرح نوین ارائه خدمات به ارباب رجوع در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز دوشنبه 26 اسفند ماه امسال پیرو تصمیمات کمیته نظام پیشنهادات اداره کل، با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط پیش آمده در مورد این بیماری و به منظور حفظ شان و کمک به سلامت و تسریع و تسهیل کار مراجعه کنندگان تجهیزات مورد نیاز جهت عدم مراجعه حضوری در ورودی اداره کل (نگهبانی) مهیا شده است. در این روش پس از مراجعه ارباب رجوع، اسکن نامه و ارجاع آن به کارشناس مربوطه و یا دبیرخانه به صورت الکترونیکی انجام و از ورود کاغذ و ارباب رجوع به داخل اداره کل جلوگیری می شود.: در پایان مدارک و فرمهای مورد نظر در همان ورودی اداره کل پرینت گرفته و تحویل مراجعه کننده می گردد و با شماره پیگیری در اختیار از طریق تلفن امور را دنبال می نمایند.

اجرای طرح نوین ارائه خدمات به ارباب رجوع در سیستان و بلوچستان
1398/12/26 دوشنبه