گزارش تصویری

تقدیر استاندار سیستان و بلوچستان از مدیر کل استاندارد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: احمد علی موهبتی استاندار سابق استان در آخرین روزهای کاری از مدیران فعال استان با اهداء لوح تقدیر تشکر نمود۔  
احمد علی موهبتی با اهداء لوح تقدیر از مجید محبی مدیرکل استاندارد استان به پاس عملکرد مطلوب و اقدامات شایسته در حوزه استاندارد سازی تقدیر و تشکر کرد۔

تقدیر استاندار سیستان و بلوچستان از مدیر کل استاندارد
1400/6/29 دوشنبه