گزارش تصویری

در ادامه طرح عیدانه که برای رفاه حال هم استانیها و مسافرین نوروزی

‍ به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در ادامه طرح عیدانه که برای رفاه حال هم استانیها و مسافرین نوروزی ادامه دارد در روز چهارشنبه مورخ ۳ فروردین ۱۴۰۰ در یکی از میادین شهر زاهدان ( میدان رستم) به منظور ترویج فرهنگ استاندارد در قالب ایجاد پایگاه تلاش گردیده تا استفاده از کالاها و خدمات استاندارد را در بین مسافرین نوروزی ترویج دهیم.

 در ادامه طرح عیدانه که برای رفاه حال هم استانیها و مسافرین نوروزی
1401/1/14 یکشنبه