گزارش تصویری

پروپوزال تاسیس کمیته فنی جدید با عنوان گرد و غبار و طوفان های گرد و غبار به سازمان ایزو ارسال شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان؛ طاهره افسری، معاون استاندارد سازی و آموزش اداره کل گفت: پروپوزال تاسیس کمیته فنی جدید در سازمان ایزو با عنوان" گرد و غبار و طوفان های گرد و غبار"؛ توسط کارشناسان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان تهیه، در کمیته راهبردی سازمان ملی استاندارد ایران مصوب و برای انجام مراحل بعدی به سازمان ایزو ارسال شد.
وی افزود: همانطور که میدانیم متاسفانه طوفان های گرد و غبار یکی از معضلات بزرگ کشور از جمله نواحی شرق و غرب بوده و علاوه بر این در سایر کشورها از جمله کشورهای خاورمیانه و آفریقایی زندگی انسان ها را مختل می کند و هیچ گونه استاندارد بین المللی در این خصوص وجود ندارد.
وی تصریح کرد: پیش بینی شده است که در این کمیته پس از تایید و تصویب در سازمان ایزو، استانداردهای بین المللی در سه سطح واژگان، استانداردسازی در خصوص جلوگیری از بروز گرد و غبار و در نهایت استاندارسازی به منظور کاهش مضرات ناشی از گرد و غبار صورت گیرد و چندین پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی در این سطوح مد نظر اساتید دانشگاه های استان می باشد که پس از تصویب کمیته مذکور ارائه می گردد.

 پروپوزال تاسیس کمیته فنی جدید با عنوان گرد و غبار و طوفان های گرد و غبار به سازمان ایزو ارسال شد
1400/12/18 چهارشنبه