گزارش تصویری

برگزاری گردهمایی معاونان و روسای استاندارد سازی ادارات کل استانی

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز دوشنبه 27 مرداد ماه امسال گردهمایی معاونین و روسای استاندارد سازی ادارات کل استان ها در زمینه تدوین استاندارد به صورت ویدیو کنفرانس برگزار گردید.
این گردهمایی به منظور تحقق اهداف و برنامه عملیاتی سازمان در حوزه تدوین استانداردهای بین المللی برگزارشد.

برگزاری گردهمایی معاونان و روسای استاندارد سازی ادارات کل استانی
1399/5/27 دوشنبه