گزارش تصویری

آزمون ۲۶۳۰ نمونه انواع کالاهای تولیدی، صادراتی و وارداتی در سیستان و بلوچستان

در سه ماهه اول سال جاری ، 2630 نمونه انواع کالاهای واحدهای تولیدی تحت پوشش، کالاهای صادراتی و وارداتی، کالاهای نمونه برداری شده از مراکز عرضه و توزیع و

اسماعیل عاقلی ، مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت: در سه ماهه اول سال جاری ، 2630 نمونه انواع کالاهای واحدهای تولیدی تحت پوشش، کالاهای صادراتی و وارداتی، کالاهای نمونه برداری شده از مراکز عرضه و توزیع و نمونه کالاهای تعیین تعرفه گمرکی در آزمایشگاههای این اداره کل و آزمایشگاههای همکار تحت پوشش مورد آزمون، ارزیابی و انطباق با استانداردهای ملی مربوطه و یا استانداردهای مورد قبول قرار گرفت.

وی افزود: از این تعداد آزمون، 58 مورد عدم انطباق با استانداردهای مربوطه مشاهده شد و به استناد نتایج آزمون اقدامات لازم در خصوص این قبیل از کالاها به عمل آمد.

آزمون ۲۶۳۰ نمونه انواع کالاهای تولیدی، صادراتی و وارداتی در سیستان و بلوچستان
1396/4/27 سه‌شنبه