گزارش تصویری

سومین جلسه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز دوشنبه مورخ ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۱ سومین جلسه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان در اداره کل با حضور دکتر محبی مدیرکل استاندارد استان، طاهره افسری معاون استاندارد سازی و آموزش و سایر اعضا برگزار گردید۔ در این جلسه با صدور تعداد ۴ پروانه، تمدید تعداد ۳ پروانه  موافقت گردید. طاهره افسری: با اشاره به این که مدیران کنترل کیفیت، نمایندگان اداره کل استاندارد استان در واحدهای تولیدی و خدماتی هستند وظیفه حضور تمام وقت و انجام بازرسی و کنترل مواد اولیه، محصول حین تولید، محصول نهایی و شرایط نگهداری در تمام مراحل تولید را به عهده دارند، افزود: یکی از الزامات دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد توسط واحد تولیدی یا خدماتی، بکارگیری مدیر کنترل کیفیت مورد تایید استاندارد است و هر واحد تولیدی برای هر شیفت کاری خود ملزم به بکارگیری یک نفر مدیر کنترل کیفیت است.

 سومین جلسه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان
1401/4/14 سه‌شنبه