گزارش تصویری

اولین جلسه کمیته خدمات سلامت کارکنان در سال 1399

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در زوز چهارشنبه ۳۰ مهرماه اولین جلسه کمیته خدمات سلامت کارکنان در سال 1399 در راستای تامین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی و نیز تامین بهداشت محیط کار، ارائه خدمات پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریها  با حضور دکتر محبی مدیرکل استاندارد استان و رضا شهرکی دبیر کمیته سلامت اداره کل و سایر اعضا برگزار و برنامه‌ریزی‌های لازم در خصوص عملیاتی کردن بسته سلامت در اداره کل انجام گردید.

اولین جلسه کمیته خدمات سلامت کارکنان در سال 1399
1399/7/30 چهارشنبه