گزارش تصویری

تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در دهه دوم تیر ماه امسال جلسه کمیته علایم و کنترل کالا به منظور بررسی پروانه کاربرد علامت استادارد واحد تولیدی و خدماتی مارال برگزار گردید. وی افزود: در این جلسه پس از رسیدگی به پرونده واحد مذکور پروانه کاربرد علامت استاندارد واحد تولیدی با علامت تجاری مارال با فرآورده كنسرو ماهي تن در روغن با ويژگي گوشت تكه اي به آن واحد به دليل عدم تداوم انطباق كيفيت فرآورده با استاندارد مربوطه و كسب 105 امتياز منفي،  تعليق مي گردد. عاقلی خاطر نشان کرد: و واحد مذکور مجاز به استفاده از علامت استاندارد ايران براي توليد اين فرآورده نمي باشد.                               
 

تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد در سیستان و بلوچستان
1397/4/20 چهارشنبه