گزارش تصویری

اطلاعیه دعوت مدیران محترم اصناف و بازاریان جهت شرکت در دوره آموزشی آشنایی با قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد

احتراما با عنایت به برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران در سالن آمفی تئاتر این اداره کل به نشانی زاهدان خیابان شریعتی نبش شریعتی 9 در روز چهارشنبه مورخ 7/7/95 از ساعت 30/10 الی 30/12 جهت اصناف و بازاریان، لذا بدینوسیله از کلیه جامعه هدف دعوت بعمل می آید تا در دوره مذکور حضور یابند.

احتراما" با عنایت به برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران در سالن آمفی تئاتر این اداره کل به نشانی زاهدان خیابان شریعتی نبش شریعتی 9 در روز چهارشنبه مورخ 7/7/95 از ساعت 30/10 الی 30/12 جهت اصناف و بازاریان، لذا بدینوسیله از کلیه جامعه هدف دعوت بعمل می آید تا در دوره مذکور حضور یابند. 
 

اطلاعیه دعوت مدیران محترم اصناف و بازاریان جهت شرکت در دوره آموزشی آشنایی با قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد
1395/7/6 سه‌شنبه