گزارش تصویری

بررسی و آزمون 404 نمونه کالای وارداتی در شهرستان چابهار

مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در طی آبانماه سالجاری تعداد 404 نمونه کالای وارداتی به ارزش 971769133704 ریال شامل: گندم، شکر، برنج، لاستیک، خودرو و انواع لوازم خانگی و ... مربوط به 73 فقره اظهار نامه که از طریق گمرک چابهار ارسال و پس از آزمون گواهی انطباق در معاونت استاندارد چابهار صادر گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان آقای مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در طی آبانماه سالجاری تعداد 404 نمونه کالای وارداتی به ارزش 971769133704 ریال شامل: گندم، شکر، برنج، لاستیک، خودرو و انواع لوازم خانگی و ... مربوط به 73 فقره اظهار نامه که از طریق گمرک چابهار ارسال و پس از آزمون گواهی انطباق در معاونت استاندارد چابهار صادر گردید و همچنین در طی این مدت 25 مورد بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی و 23 مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی تحت پوشش در شهرستان چابهار بعمل آمد.

بررسی و آزمون 404 نمونه کالای وارداتی در شهرستان چابهار
1394/9/23 دوشنبه