گزارش تصویری

پیوستن کارکنان واحد تولیدی ناجی پوشش به پویش کالای استاندارد ایرانی می خرم در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومي اداره كل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان در پایان بازدید از واحد تولیدی ناجی پوشش وابسته به نیروی انتظامی استان به امینی زاده مدیر عامل و کارکنان این واحد گفت: با توجه به دغدغه های مقام معظم رهبری که دو سال پی در پی 95 و 96 شعار سال را اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال و شعار امسال را حمایت از کالای ایرانی نامگذاری نمودند. وی افزود: و همچنین مقام معظم رهبری در بند 24 سیاستهای اقتصاد مقاومتی فرمودند افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن. وی خاطر نشان کرد: این اداره کل با توجه به سیاستهای اتخاذ شده سازمان ملی استاندارد ایران پویش کالای استاندارد ایرانی می خرم را در استان دنبال می نماید. اسماعیل عاقلی اابراز داشت: جهت حمایت از این پویش و حمایت از کالای استاندارد ایرانی از مدیر عامل و کارکنان واحد مذکور دعوت تا به این پویش و کمپین بپیوندند.

پیوستن کارکنان واحد تولیدی ناجی پوشش به پویش کالای استاندارد ایرانی  می خرم در سیستان و بلوچستان
1397/3/8 سه‌شنبه