گزارش تصویری

دوره آموزشی بازرسی و نمونه برداری از مواد معدنی توسط گروه پژوهشی تقاضا محور استان

‍ ‍ به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در هفته سوم دی ماه ۱۴۰۰ دوره آموزشی بازرسی و نمونه برداری از مواد معدنی توسط گروه پژوهشی تقاضا محور استان سیستان و بلوچستان با همکاری پژوهشگاه استاندارد بصورت مجازی برای  مسؤلین فنی، شرکت های بازرسی و نمونه بردار و کلیه ذینفعان و ذیربطان سراسر کشور برگزار گردید.

دوره آموزشی بازرسی و نمونه برداری از مواد معدنی توسط گروه پژوهشی تقاضا محور استان
1400/10/25 شنبه