گزارش تصویری

اجرای طرح آزمون های دوره ای وسائل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان چابهار

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان : آقای مهندس عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت که در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری ازکم فروشی در طی آذر و دیماه ماه سال جاری طرح استاندارد سازی وسائل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در کلیه اصناف و مراکز عرضه و توزیع کالای در شهرستان چابهار اجرا خواهد شد. در این طرح بازرسان مجری با مراجعه به محل ها و مراکز عرضه و توزیع کالا و اصناف شهرستان چابهار و حومه نسبت به کنترل، بازرسی و انجام آزمونهای دوره ایی وسائل سنجش از جمله ترازو؛ وزنه ترازو باسکول متحرک و وزنه باسکول متحرک و ... اقدام و با نصب برچسب های مخصوص استاندارد صحت عملکرد وسائل سنجش را مورد مورد تائید قرار می دهند.

اجرای طرح آزمون های دوره ای وسائل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا
در شهرستان چابهار
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان : آقای مهندس عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت که در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری ازکم فروشی در طی آذر و دیماه ماه سال جاری طرح استاندارد سازی وسائل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در کلیه اصناف و مراکز عرضه و توزیع کالای در شهرستان چابهار اجرا خواهد شد.
در این طرح بازرسان مجری با مراجعه به محل ها و مراکز عرضه و توزیع کالا و اصناف شهرستان چابهار و حومه نسبت به کنترل، بازرسی و انجام آزمونهای دوره ایی وسائل سنجش از جمله ترازو؛ وزنه ترازو باسکول متحرک و وزنه باسکول متحرک و ... اقدام و با نصب برچسب های مخصوص استاندارد صحت عملکرد وسائل سنجش را مورد مورد تائید قرار می دهند.
 

اجرای طرح آزمون های دوره ای وسائل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان چابهار
1395/9/24 چهارشنبه