گزارش تصویری

تقدیر از مدیرکل استاندارد استان

به مناسبت 14 ژوئن روز اهداء کنندگان خون دکتر خسروی مدیرکل انتقال خون استان جهت تقدیر از مدیر کل و کارکنان اداره کل استاندارد استان در این اداره کل حضور یافتند.

به مناسبت 14 ژوئن روز اهداء کنندگان خون دکتر خسروی مدیرکل انتقال خون استان جهت تقدیر از مدیر کل و کارکنان اداره کل استاندارد استان در این اداره کل حضور یافتند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: به مناسبت 14 ژوئن روز اهداء کنندگان خون دکتر خسروی مدیرکل انتقال خون استان جهت تقدیر از مدیر کل و کارکنان اداره کل استاندارد استان در این اداره کل حضور یافتند. در این دیدار دکتر خسروی ضمن تقدیر از مدیر کل و کارکنان اداره کل استاندارد استان بابت تامين خون سالم و کافی جهت مصارف درمانی، نجات جان انسان ها به صورت نمادین از عاقلی مدیر کل استاندارد استان تقدیر نمود.

تقدیر از مدیرکل استاندارد استان
1396/4/1 پنجشنبه