گزارش تصویری

تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی در سه ماهه اول سال 95

در سه ماهه اول سال 95 تعداد 14نفر از مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدی و خدماتی استان تایید صلاحیت گردیده اند.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان مهندس شهرکی معاونت ترویج و استانداردسازی گفت: در سه ماهه اول سال 95  تعداد  14نفر از مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدی و خدماتی استان تایید صلاحیت گردیده اند. معاونت ترویج و استاندارد سازی افزود: همچنین در سه ماهه اول سال 95 تعداد 14 نفر از مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی استان در جلسات کمیته تایید صلاحیت استانی تایید صلاحیت گردیده اند. وی خاطر نشان کرد: در همین مدت تعداد 3فقره پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت استان تمدید و تعداد اا نفر از مدیران کنترل کیفیت استان عزل و یا با استفعای آنان موافقت گردیده است.
 
 

تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی در سه ماهه اول سال 95
1395/4/22 سه‌شنبه