گزارش تصویری

اجرای آزمون های دوره ای وسایل سنجش و توزین مراکز عرضه و توزیع کالای 94 در سیستان و بلوچستان

به منظور صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از کم فروشی در سال 94 از تعداد 6107 عدد وسایل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا شامل انواع ترازو، وزنه ترازو، باسکول متحرک، وزنه باسکول،نیم متر، پیمانه و ... در سراسر استان مورد بررسی، آزمون و کنترل قرار گرفتند.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: جعفری رئیس اداره اوزان و مقیاسها گفت: به منظور صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از کم فروشی در سال 94 از تعداد 6107 عدد وسایل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا شامل انواع ترازو، وزنه ترازو، باسکول متحرک، وزنه باسکول،نیم متر، پیمانه و ... در سراسر استان مورد بررسی، آزمون و کنترل قرار گرفتند. رئیس اداره اوزان و مقیاسها افزود: که از این تعداد 6 مورد عدم انطباق مشاهده گردید. وی ادامه داد: 130 عدد باسکول ثابت همکف مورد بازرسی و آزمون قرارگرفت که از این تعداد نیز 12 مورد عدم انطباق و مغایرت با استاندارد مربوطه دیده شد.
 

اجرای آزمون های دوره ای وسایل سنجش و توزین مراکز عرضه و توزیع کالای 94 در سیستان و بلوچستان
1395/2/6 دوشنبه