گزارش تصویری

خلاصه عملکرد 12 ماهه سال 94 اداره استاندارد شهرستان زابل در سیستان و بلوچستان

در سال 94 مقدار 12356879کیلوگرم انواع کالاهای صادراتی شامل خرما ، فرش و کشمش و به ارزش 401053584310ریال پس از نمونه برداری، آزمون و تطبیق با استانداردهای ملی طی406 فقره گواهینامه به کشور افغانستان صادر گردید.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: سرگزی رئیس اداره استاندارد شهرستان زابل گفت: در سال 94 مقدار 12356879کیلوگرم انواع کالاهای صادراتی شامل  خرما ، فرش و کشمش  و به ارزش 401053584310ریال پس از نمونه برداری، آزمون و تطبیق با استانداردهای ملی طی406 فقره گواهینامه به کشور افغانستان صادر گردید. سرگزی افزود: همچنین تعداد 100پروانه کاربرد علامت استاندارد از استانهای مربوطه  استعلام  و محموله مورد بازدید قرار گرفت. در طی این مدت در آزمایشگاههای  استاندارد زابل  تعداد 29 نمونه فرآوردهای لبنی شامل دوغ و ماست نیم چرب و پرچرب و تعداد130 عدد نمونه مصنوعات گرانبها مورد آزمون قرار گرفت. وی خاطر نشان کرد: همچنین در آزمایشگاه مرزی میلک 407 نمونه شامل خرما ، فرش و کشمش مورد آزمون قرار گرفته است. رئیس اداره استاندارد زابل یادآور شد: در این مدت  تعداد 2751 مورد بازدید  فنی از واحدهای تولیدی  و خدماتی و   مراکز عرضه، توزیع کالا  در شهرستان مذکور انجام گردیده است. 
 

خلاصه عملکرد 12 ماهه سال 94 اداره استاندارد شهرستان زابل در سیستان و بلوچستان
1395/1/31 سه‌شنبه