گزارش تصویری

موافقت باتمدید پروانه تایید صلاحیت 9 نفر از مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در مورخ 11 اردیبهشت ماه امسال اولین جلسه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی امسال در این اداره کل به ریاست دکتر محبی مدیرکل استاندارد استان برگزار گردید. در این جلسه با تمدید پروانه تایید صلاحیت 9 نفر از مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان موافقت گردید. 

محمد تقی جامی رییس اداره آموزش گفت: مدیران کنترل کیفیت معرفی شده از سوی واحدهای تولیدی قبل از شروع بکار خود لازم است دوره های آموزشی تخصصی و عمومی را تحت نظارت اداره کل استاندارد استان با موفقیت سپری نمایند.

وی افزود: بر اساس آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، مدت اعتبار پروانه ۲ سال از زمان صدور و تمدید پروانه تایید صلاحیت بوده و بر این اساس کارشناسان این اداره کل مطابق با شرح وظایف مدیران کنترل کیفیت، به فعالیت‌های آنان در واحدهای تولیدی، نظارت مستمر دارند.

موافقت باتمدید پروانه تایید صلاحیت 9 نفر از مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان
1400/2/18 شنبه