گزارش تصویری

بازدید مدیران کل استاندارد و دامپزشکی و نماینده ولی فقیه در دامپزشکی سیستان و بلوچستان از کشتارگاه اتحادیه کشتارگاه صنعتی طیور ایرانشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی روز چهارشنبه مورخ 7/10/95 آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان به همراه جناب آقای دکتر حسینی مدیرکل دامپزشکی استان و حاج آقا شریفی نیک نماینده ولی فقیه در دامپزشکی استان و هیئت همراه از کشتارگاه اتحادیه کشتارگاه صنعتی طیور ایرانشهر واقع در شهرستان ایرانشهر بازدید نمودند. این بازدید با هدف ارزیابی کشتارگاه مذکور به منظور اعطای نشان استاندارد حلال انجام شد. در این برنامه از کلیه مراحل تولید، بسته بندی و نگهداری بازدید و ضمن بررسی مسائل و مشکلات واحد، مشاوره و راهنمایی های لازم جهت احراز شرایط پروانه و نشان استاندارد حلال و دریافت مجوز بکارگیری علامت مذکور به مدیران عامل واحد ارائه گردید.

بازدید مدیران کل استاندارد و دامپزشکی و نماینده ولی فقیه در دامپزشکی سیستان و بلوچستان از کشتارگاه اتحادیه کشتارگاه صنعتی طیور ایرانشهر  
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی روز چهارشنبه  مورخ 7/10/95 آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان به همراه جناب آقای دکتر حسینی مدیرکل دامپزشکی استان و حاج آقا شریفی نیک نماینده ولی فقیه در دامپزشکی استان و هیئت همراه از کشتارگاه اتحادیه کشتارگاه صنعتی طیور ایرانشهر واقع در شهرستان ایرانشهر بازدید نمودند. این بازدید با هدف ارزیابی کشتارگاه مذکور به منظور اعطای نشان استاندارد حلال انجام شد. در این برنامه از کلیه مراحل تولید، بسته بندی و نگهداری بازدید و ضمن بررسی مسائل و مشکلات واحد، مشاوره و راهنمایی های لازم جهت احراز شرایط پروانه و نشان استاندارد حلال و دریافت مجوز بکارگیری علامت مذکور به مدیران عامل واحد ارائه گردید. 
 

بازدید مدیران کل استاندارد و دامپزشکی و نماینده ولی فقیه در دامپزشکی سیستان و بلوچستان از کشتارگاه اتحادیه کشتارگاه صنعتی طیور ایرانشهر
1395/10/12 یکشنبه