گزارش تصویری

جلسه نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های همکار و شرکت های بازرسی استان،

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز یکشنبه مورخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ جلسه نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های همکار و شرکت های بازرسی استان، مطابق روش شيوه نامه اجرایی مربوطه باحضور مدیرکل، معاون ارزیابی انطباق،  معاون استانداردسازی و آموزش، رییس اداره امور آزمایشگاه ها و  رییس اداره تایید صلاحیت برگزار گردید۔ در این جلسه ضمن بررسي آخرين وضعيت فعاليت آزمايشگاه ها و شركت هاي بازرسي استان مقرر شد، اولا در خصوص تشكيل انجمن آزمايشگاه هاي همكار جلسه مشترك با اتاق بازرگاني استان تشكيل گردد و همچنين ارزيابي لايه اول كليه آزمايشگاه ها با فوريت برنامه ريزي و اقدام گردد.

جلسه نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های همکار و شرکت های بازرسی استان،
1400/6/16 سه‌شنبه