گزارش تصویری

رزمایش دفاع از ادارات به طور همزمان در سطح استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز چهارشنبه مورخ 22 دی ماه 1400 رزمایش دفاع از ادارات به طور همزمان در سطح استان با محوریت سازمان بسیج کارمندان سپاه سلمان استان برگزار گردید. مجید محبی مدیرکل استاندارد استان گفت:   رزمایش دفاع از مقر یکی از برنامه های سازمان بسیج کارمندان ادارات کل سپاه سلمان استان است که به منظور دفاع از محیط و تشکیل گروه های واکنش سریع برگزار می شود. وی اظهار داشت: کارکنان و بسیجیان و حراست اداره کل استاندارد استان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی آمادگی خود را جهت خنثی نمودن یا کاهش تاثیرات اقدامات تخریبی دشمن به نمایش گذاشتند و با هوشیاری کامل حفاظت از ساختمان اداره کل را بر عهده گرفتند۔
وی افزود: برگزاری این گونه رزمایش ها به منظور ارتقاء سطح توان خود حفاظتی و آمادگی کارکنان ادارات برای مواجهه با هرگونه تهدید، ضروری است۔ وی خاطر نشان کرد: هر مجموعه و سازمانی وظیفه حفاظت و دفاع از اماکن خود جهت جلوگیری از توقف خدمت رسانی به مردم را دارد. وی تصریح کرد: برگزاری این گونه رزمایش ها بمنظور پیشگیری و آمادگی نیروها برای مدیریت و مقابله با تهدیدات احتمالی بسیار ضروری است.

رزمایش دفاع از ادارات به طور همزمان در سطح استان
1400/10/25 شنبه