گزارش تصویری

شعار روز جهانی استاندارد در تابلوی روان اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان

شعار روز جهانی استاندارد در تابلوی روان اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان

شعار روز جهانی استاندارد در تابلوی روان اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان
1400/7/19 دوشنبه