گزارش تصویری

برگزاری شورای توسعه مدیریت اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز شنبه مورخ 12/8/97 جلسه شورای توسعه مدیریت اداره کل استاندارد استان با حضور مالکی نماینده سازمان برنامه و بودجه استان، مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان و دیگر اعضاء برگزار گردید. در ابتدای جلسه مهندس عاقلی گزارشی از روند تحول و اصلاح اداری و همچنین شاخص های عمومی و اختصاصی و مشکلاتی که در زمینه نیروی انسانی و سامانه های مربوط به تکریم ارباب رجوع را ارائه و در ادامه پس از بحث و بررسی خانم مالکی افزود: عملکرد اداره کل استاندارد استان در سال گذشته نشان دهنده تجربه و تخصص مدیر کل و فعالیت های کارشناسان این اداره کل می باشد. و همچنین در خصوص ارزیابی در شاخص های عمومی و اختصاصی و چگونگی این ارزیابی را بیان نمود.

برگزاری شورای توسعه مدیریت اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان
1397/8/13 یکشنبه