گزارش تصویری

بازدید از تاسیسات سیلندر پر کنی گاز مایع شهرستان زاهدان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: مسعود فیروزی معاون ارزیابی انطباق این اداره کل گفت: در 18 دی ماه امسال کارشناسان اداره نظارت بر اجرای استاندارد این اداره کل در گشت مشترک با حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت نفت، فرمانداری شهرستان زاهدان و اداره کل تعزیرات حکومتی استان از تاسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع پرسی ایران گاز و الیاس گاز زاهدان بازدید نمودند. وی افزود: در این بازدید تذکرات لازم به مدیران واحدهای فوق ارائه گردید.

بازدید از تاسیسات سیلندر پر کنی گاز مایع شهرستان زاهدان
1398/10/22 یکشنبه