گزارش تصویری

بازدید از واحد تولیدی آرد سراوان شهرستان سراوان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در پایان اردیبهشت ماه امسال اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان از واحد تولیدی آرد سراوان بازدید نمود.  و در جریان این بازدید توصیه ها و رهنمودهای لازم از سوی مدیر کل به مدیر واحد و مدیر کنترل کیفیت ارائه گردید.
 

بازدید از واحد تولیدی آرد سراوان شهرستان سراوان
1397/2/30 یکشنبه