گزارش تصویری

جلسه برنامه ریزی تدوین اداره کل

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان بلوچستان :
در روز سه شنبه مورخ 4خرداد ماه امسال جلسه در راستای بهبود وارتقای تدوین های در دست اقدام اداره کل با حضور دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان برگزار گردید.
 دکتر محبی گفت: فرهنگ سازی جهت استفاده از ظرفیت نیروهای قدیمی و جدید اداره کل انجام پذیرد تا همه ی همکاران بتوانند در امر تدوین استاندارد های ملی مشارکت نمایند.
 وی افزود با توجه به تفاهم نامه ها منعقد شده با دانشگاه ها و موسسات آموزشی سعی شود از اساتید دانشگاه ها درتدوین استانداردها بیشتر استفاده شود.
 در پایان مقرر گردید ماهانه آمارپیشرفت تدوین های انجام شده ارائه گردد.
 

جلسه برنامه ریزی تدوین اداره کل
1400/3/5 چهارشنبه