گزارش تصویری

بازرسی و نمونه برداری از مصنوعات طلا در زاهدان

بازرسی و نمونه برداری از مصنوعات طلا در زاهدان

 اسماعیل عاقلی، مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت: کارشناسان این اداره کل از 40 واحد صنفی عرضه فلزات گرانبها (طلا) درشهرستان زاهدان بازرسی و نمونه برداری به عمل آوردند و نمونه ها برای تطبیق با معیارهای تعریف شده استاندارد به آزمایشگاههای مرجع ارسال شد .

وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران مرجع انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها در ایران است، افزود: تخلفاتی که در حوزه تولید طلا با عیار نامناسب صورت می گیرد، استانداردسازی را برای صیانت از حقوق مصرف کننده و حفظ اعتبار تولیدکنندگان داخلی اجتناب ناپذیر می سازد. 

عاقلی اظهار کرد: با افزایش قابلیت ردیابی مصنوعات طلا از طریق الزام تولیدکنندگان و فروشندگان به عرضه مصنوعات طلای دارای کد شناسایی، کارشناسان این اداره کل از طریق نمونه برداری و بازرسی به کنترل بازار و عیارسنجی فلزات گرانبها می پردازند تا از تقلب در خرید و فروش این کالا جلوگیری شود.

بازرسی و نمونه برداری از مصنوعات طلا در زاهدان
1396/11/14 شنبه