گزارش تصویری

دیدار مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان با معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی روز یکشنبه مورخ 28/6/95 آقای عاقلی به منظور بررسی ایجاد اداره و نمایندگی در بازارچه مرزی ریمدان و بررسی مسائل و مشکلات معاونت استاندارد چابهار و تعامل و همکاری معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مذکور جهت راه اندازی نمایندگی استاندارد در بازارچه مرزی ریمدان شهرستانهای مذکور با معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار جناب آقای موهبتی دیدار و گفتگو نمودند که در این جلسه ....

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی روز یکشنبه مورخ 28/6/95 آقای عاقلی به منظور بررسی ایجاد اداره و نمایندگی در بازارچه مرزی ریمدان و بررسی مسائل و مشکلات معاونت استاندارد چابهار و تعامل و همکاری معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مذکور جهت راه اندازی نمایندگی استاندارد در بازارچه مرزی ریمدان شهرستانهای مذکور با معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار جناب آقای موهبتی دیدار و گفتگو نمودند که در این جلسه آقای عاقلی ضمن بیان وظایف؛ ماموریت ها؛ فعالیت های سازمان ملی استاندارد و نقش سازمان در تامین ایمنی؛ رفاه و آسایش جامعه و ضرورت حضور و فعالیت در شهرستانها که باعث افزایش ضریب ایمنی و سلامتی جامعه و افزایش نرخ استاندارد سازی در منطقه و تسهیل امور شهروندان و بازرگانان محترم منطقه خواهد شد؛ و از طرفی با توجه به برنامه های متعدد توسعه ای دولت محترم در استان و خصوصا" در منطقه چابهار نیاز روز افزون به توسعه و گسترش فعالیت های زیرساختی استاندارد در منطقه می باشد، پرداختند و معاون استاندار و فرماندار محترم ضمن تاکید بر گسترش فعالیت های استاندارد در شهرستان و بازارچه مرزی ریمدان، کنترل بر مراکز تولید و عرضه کالا و ارائه خدمات مورد نیاز به شهروندان و کنترل و نظارت بر کالاهای صادراتی و وارداتی منطقه را تاکید و مساعدت های لازم را در خصوص گسترش و توسعه این فعالیت ها را انجام خواهند داد. و در پایان آقای مهندس عاقلی از معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان درخصوص نقطه نظرات، دیدگاههای کارشناسی و سازنده ایشان و نظر مساعد نسبت به استاندارد تشکر و قدردانی نمودند.
 

دیدار مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان با معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار
1395/7/1 پنجشنبه