گزارش تصویری

انعقاد چها تفاهم نامه همکاری در سیستان و بلوچستان

چهار تفاهم نامه همکاری در سال 94 توسط این اداره کل منعقد گردید.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد اسیستان و بلوچستان مهندس شهرکی معاونت استانداردسازی و آموزش گفت: چهار تفاهم نامه همکاری در سال 94  توسط این اداره کل منعقد گردید. مهندس شهرکی افزود: این تفاهم نامه ها بین اداره کل استاندارد استان و منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن منطقه آزاد چابهار، دانشگاه سیستان و بلوچستان و جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان جهت تدوین استانداردهای ملی و استفاده از امکانات آزمایشگاهی و توانمندی یکدیگر انجام گردید.
 

انعقاد چها تفاهم نامه همکاری در سیستان و بلوچستان
1395/2/6 دوشنبه