گزارش تصویری

دوره آموزشی آشنایی با قالیبافی استاندارد در سیستان و بلوچستان برگزار شد

در آستانه آغاز هفته استاندارد و با توجه به تفاهم نامه های فی مابین معاونت محترم امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان ملی استاندارد با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان آموزش فنی حرفه ای استان دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم استاندارد و آموزش استاندارد سازی ضوابط و شرایط تولید فرش دستباف و قالیبافی استاندارد برای زنان قالیباف، مربیان زن فنی و حرفه ای در رشته قالیبافی، زنان عضو سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه اقتصاد و زنان کارآفرین نخبه استان و مردان فعال در این زمینه جهت افزایش مهارت های حرفه ای زنان و دختران در بخش قالیبافی، ارتقای کیفیت قالی دستباف تولید شده توسط زنان قالیباف، فراهم کردن زمینه ایجاد و توسعه کسب و کارهای پایدار با تولید فرش دست باف استاندارد، افزایش درآمد و بهبود معیشت خانوارهای روستائی در تاریخ های 15 و 16 مهر ماه 1394 در شهرستان زابل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: مهندس فریبا هرمزی مشاور امور خانواده و بانوان اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در آستانه آغاز هفته استاندارد و با توجه به تفاهم نامه های فی مابین معاونت محترم امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان ملی استاندارد با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان آموزش فنی حرفه ای استان دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم استاندارد و آموزش استاندارد سازی ضوابط و شرایط تولید فرش دستباف و قالیبافی استاندارد برای زنان قالیباف، مربیان زن فنی و حرفه ای در رشته قالیبافی، زنان عضو سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه اقتصاد و زنان کارآفرین نخبه استان و مردان فعال در این زمینه جهت افزایش مهارت های حرفه ای زنان و دختران در بخش قالیبافی، ارتقای کیفیت قالی دستباف تولید شده توسط زنان قالیباف، فراهم کردن زمینه ایجاد و توسعه کسب و کارهای پایدار با تولید فرش دست باف استاندارد، افزایش درآمد و بهبود معیشت خانوارهای روستائی در تاریخ های 15 و 16 مهر ماه 1394 در شهرستان زابل برگزار گردید."

دوره آموزشی آشنایی با قالیبافی استاندارد در سیستان و بلوچستان برگزار شد
1394/7/21 سه‌شنبه