گزارش تصویری

نشست صمیمی مجید محبی مدیر کل استانداردبا محمودی مدیر عامل و مدیران بخش های گوناگون شرکت IGI

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: بازدید و نشست صمیمی مجید محبی، مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان بهمراه ناصر جدگال معاون اداره کل و رئیس اداره استاندارد شهرستان چابهار، با محمودی، مدیر عامل و مدیران بخش های گوناگون شرکت IGI در خصوص استفاده از توانمندی های شرکت بازرسی GTI و ارتقاء سطح همکاری ها در استان برگزار گردید.
همچنین ضمن بازديد از بخشهای مختلف شرکت IGI از جمله آزمایشگاه صنایع غذایی، میکروبی و شیمی، در خصوص گسترش همكاري ها و استفاده از ظرفيت هاي شركت در بندر چابهار و استان مورد توافق و پيگيري قرار گرفت۔

 نشست صمیمی مجید محبی مدیر کل استانداردبا محمودی مدیر عامل و مدیران بخش های گوناگون شرکت IGI
1400/8/23 یکشنبه