گزارش تصویری

با سومین روز از هفته دولت احمد علی موهبتی استاندار استان بهمراه مجید محبی مدیرکل استاندارد استان و دیگر مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط جهت افتتاح به واحد های تولیدی ماسک آرمان و نان روز هامون کرامت زاهدان مراجعه نمودند۔

‍ به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز پنج شنبه مورخ ۴شهریور ماه ۱۴۰۰ مصادف با سومین روز از هفته دولت احمد علی موهبتی استاندار استان بهمراه مجید محبی مدیرکل استاندارد استان و دیگر مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط جهت افتتاح به واحد های تولیدی ماسک آرمان و نان روز هامون کرامت زاهدان مراجعه نمودند۔
 این ٢ طرح سرمايه گذاري بخش خصوصي در شهرك صنعتي زاهدان افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت. 
در جريان افتتاح اين طرح ها احمد علی موهبتي استاندار استان از مجید محبی مدير كل استاندارد استان و همكاران استاندارد استان در خصوص تعامل، راهنمايي و همكاري براي راه اندازي اين طرح ها تقدير و تشكر خود را ابراز نمود۔
 ايشان از ارتقا سطح كيفي و كمي صنايع استان و رقابت پذيري كيفي محصولات توليدي آنها ابراز خرسندي و اين نوع توليد را نويد بخش روزهاي بهتري براي صنعت و توليد استان دانست۔

 با سومین روز از هفته دولت احمد علی موهبتی استاندار استان بهمراه مجید محبی مدیرکل استاندارد استان و دیگر مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط جهت افتتاح به واحد های تولیدی ماسک آرمان و نان روز هامون کرامت زاهدان مراجعه نمودند۔
1400/6/6 شنبه