گزارش تصویری

افتتاح دفتر ارتباط با استاندارد در دانشگاه سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: پیرو تفاهم نامه منعقده میان اداره کل استاندارد استان و دانشگاه سیستان و بلوچستان و در راستای ارتباط مستقیم اساتید و دانشجویان دانشگاه و مشارکت فعال در زمینه های مختلف از جمله مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی و برگزاری دوره های آموزشی، دفتر ارتباط با استاندارد در مرکز رشد واحدهای فن آور دانشگاه سیستان و بلوچستان با حضور دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان و معاون استانداردسازی و آموزش و روسای ادارات آموزش، تدوین استاندارد، رییس دفتر رشد واحدهای فن آور دانشگاه و ریاست محترم دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه هم زمان با سومین روز هفته استاندارد ( ۲۱ مهر ماه ) افتتاح گردید.

افتتاح دفتر ارتباط با استاندارد در دانشگاه سیستان و بلوچستان
1399/7/21 دوشنبه